นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ทางร้านเรายืนยันเก็บข้อมูลลูกค้าทุกท่านเป็นความลับ
 2. จะไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางพานิชย์อื่นใด
 3. ทางร้านขอข้อมูลอีเมล์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าของทางร้านค้าเท่านั้น
 • ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บ

  ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ (“พีไอไอ”) ข้อมูลใดๆที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณจะถูกพิจาณาเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ หรือ พีไอไอ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล เเละ เบอร์โทรศัพท์

 • ข้อมูลการเรียกดู

  ข้อมูลที่เก็บจากกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซท์ผ่านเทคโนโลยี อาทิเช่น คุ๊กกี้และบีคอน หมายถึงข้อมูลการเรียกดู ข้อมูลการเรียกดูนี้เชื่อมต่อกับไอพีที่ไม่ระบุตัวตน ไม่ได้เชื่อมต่อถึงคุณโดยเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้คือพีไอไอ

 • ข้อมูลที่คุณโพสต์

  ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นพีไอไอหรือไม่ ในส่วนที่เป็นสาธารณะของไซเชียลเน็ตเวิร์ค ในส่วนเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บนเว็บไซท์ของเรา และอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ เพราะฉะนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เปิดเผย กรุณาไม่โพสต์ข้อมูลเหล่านั้น

 • ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล

  เราเป็นผู้เก็บข้อมูลจากคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณผ่านบุคคลที่สาม คู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจอาจเก็บข้อมูลจากคุณเช่นกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการที่ตรงต่อความสนใจของคุณ “เรา”ในที่นี้จึงหมายรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจด้วย เราอนุญาติให้บริษัทโฆษณาบุคคลที่สามเก็บข้อมูลการเรียกดู เช่นเดียวกับการแสดงโฆษณาในนามของเรา ซึ่งแตกต่างไปตามความสนใจของคุณ